escort bursa escort bursa escort bursa istanbul escort ortaköy escort bayan şişli escort escort istanbul çapa escort
Bugun...


Av.Nevin Ömeroğlu DEMİREL

facebook-paylas
CİNSEL SUÇLAR
Tarih: 02-03-2018 06:53:00 Güncelleme: 02-03-2018 06:54:00


 

 

Değerli  okurlarım  bu  makalemde   sizlere   son  günlerde  gündemde  olan  cinsel  suçlar  ve  çocuk  istismarı  suçları  ile  ilgili   hukuki bilgilendirme  yapacağım  .

Cinsel  suçlar    Türk  ceza  kanunumuzda  altıncı  bölümde  düzenlenmiştir  .Tck  102  .maddede  cinsel  saldırı   suçu    Tck  103  .maddede   çocukların  cinsel  istismarı  suçu  Tck  104 .maddede  Reşit  olmayanla  cinsel  ilişki  suçu    Tck  105.madde de  ise  Cinsel    Taciz  suçu düzenlenmiştir  .

Bu  suçlar  hakkında  simdi  sizi  detaylı  bir  şekilde  bilgilendireceğim  .

TCK  102  Maddede  düzenlenmis  olan   cinsel  saldırı   sućunu  basit  cinsel  saldırı   suçu  ve  nitelikli  cinsel  saldırı  suçu  olarak  2  ye  ayırmak  gerekir  .Basit  cinsel  saldırı  suçu  Tck   102  / 1  de  düzenlenmiştir  .   Nitelikli  cinsel  saldırı  suçu  ise  Tck  102  / 2  fıkrada  düzenlenmistir  .

Basit  cinsel  saldırı  suçu  cinsel  tatmin amaçlı  davranıslarla  reşit  yani  18  yaşını  doldurmus  bir  mağdurun    rızası  olmadıgı   halde vücut  dokunulmazlığının  ihlal  edilmesidir  .Burada  ihlal  vucuda  organ  veya   sairbir   cisim ile  vucut  dokununulmazlıgını   ihlal  etmektir  .örnegin  mağdura  arkadan yaslanılması   öpülmesi  gögüslerinin  ellenmesi   gibi  cinsel  iliskiye  varmayan  davra.Bu  gibi  durumlar   bsikayetći   olacak  kisi    faili ve  fiili  ögrendigi tarihten  itibaren  zamanaşımı  suresi  geçmemek  kaydı  ile     6  ay  ićinde   sikayet  etmesi  gerekir  6 ay  içinde  sikayetći  olmazsanız   sorusturma  ve  konusturma  yapılmaz.6  içinde  sikayetçi 

  Sikatetći  oldunuz  ve  kamu  davası  açıldı  diyelim     siz hüküm  kesinlesinceye  kadar   sikayetinizden  vazgecebilirsiniz  .Bu durumda  kamu  davanız  düser .Hüküm  kesinlestikten  sonra  sikayetinizden vazgecerseniz  bunun bir  etkisi  olmaz  ve  hüküm  infaz edilir .     Yine  aynı  maddenin  yani  Tck  102  /  1  _2  .cümlede  sarkıntılık  sureti  ile   yani  dokunma  , elleme  gibi  anlık  çok kısa  süreli  temaslarla  işlenen  basit  cinsel  saldırı   suçu  düzenlenmistir  .Bu da  sikayete  tabidir  .

TCK  102  /  2  maddede  Nitelikli  cinsel  saldırı  suçu  düzenlenmistir  .Burada  da  fail  18   yaşını  doldurmus     mağdura   rızası  olmadıgı  halde  vücuduna  organ  yada  sair  bir  cisim  sokarak bu  suçu  işler  .organ  penis   ,  parmak  olabilir  .Sair  cisim  ise   cop,   sopa    sise  olabilir  .  Nitelikli   cinsel  saldırı  suçu   Şikayete  tabi  degildir  .Yani  böyle  bir  suçun   18  yasını  dolduran  bir  kisiye     rızası  dısında   vucuduna  organ  yada  sair cisim  sokuldugunu  nitelikli  cinsel  istismar  suçunun    işlendigini   ögrenen  cumhuriyet  savcısı  resen fail  hakkında     sorusturma  açar  ve  mağdur  şikayetinden  vazgeçmis  olsa  dahi  mahkeme  davaya  devam  eder ve  hüküm  verir  .Yani  siz  18   yaşını  doldurmus  bir  bayansınız  ve   rızanız  dısında  bir  kisi  sizin vucudunuza  penis  yolu  ile  saldırdı  organını  soktu  siz  sikayetci  olmasanız bile  bunu ögrenen savcı     kamu  davasını  açar    ve  siz  ben sikayetci  degilim  sayın  savcım  deseniz  bile  bu  savcılık  için  önemli degildir davasını açar  ve  mahkemede   o  sanıgın aleyhine  karar verebilir  yani ceza verebilir  . Peki  evli  çiftlerde  durum  nasıl  olacak  ???

 Evli  çifttlerde  ise  kocanız  siz  istemediginiz  halde  vücudunuza  cinsel organınızı  soktu ise  ve  sikayetci  oldu  iseniz  siz esiniz  aleyhine  kamu davasını  açtırdınız dava  devam etti ve  siz sikayetinizi geri aldınız bu  durumda  esiniz hakkındaki  kamu davası  düser  .çünkü  evli çiftlerde    nitelikli cinsel  saldırı  sikayete bağlıdır  .

Buradan çıkan  sonuc şudur  nitelikli  cinsel saldırı suçu  sikayete tabi degildir . 

Tck  103  /  1  de  çocugun  basit  cinsel istismarı   Tck  103 / 2 de  çocugun  nitelikli  cinsel  istismarı  düzenlenmistir  .   Çocugun  basit  cinsel  istismarı  Tck  103 /  1   Tck  103 /  2  çocugun  nitelikli  cinsel  istismarı  ve  Tck 103 / 1 _ son  cümle  sarkıntılık düzeyinde  kalan  cinsel  istismar  sucu    ile Tck  102  / 2  ŞIKAYETE  BAĞLI  DEGILDIR  .  KARSI  TARAFIN  SIKAYETTEN VAZGECME  DILEKCESI  VERMESININ  HUKUKEN  BIR  ÖNEMI YOKTUR 

 Demekki  nitelikli  cinsel  saldırı   nitelikli  cinsel  istismar ve  basit  cinsel istismar sucları  sikayete  tabi degildir  .Tck 102 / 2  Tck 103 / 1  tck 103  / 2  Sikayete tabi      degilmis  .   

Tck  103  .maddenin  1  ve  2  fıkrası  ile  ilgili   yani  çocugun basit  ve  nitelikli    cinsel  istismarı  ile  ilgili    yeni  yasal  düzenleme  çalısması   baslatılmıstır  .Cünku  bilindigi  gibi  Anayasa Mahkemesi      103  .maddenin  / 1  a  fıkrasında  geçen  15 yasını  tamamlamamıs  ibaresini   hukuk Devleti ilkesine   aykırı  gördü ve kademeli  olarak   hükümete  bu konuda   hukuki mantıga uygun  bir  düzenleme  yapması icin 6 aylık bir süre vermiştir  . Taslaga  göre  12  yasından kücük  cocuklara  islenen  suclarda   hapis  cezası

 

10  yıldan  az  olmayacak  .sarkıntılık  durumunda  ise  5  yıldan  az  olmayacak  .  Taslakta  103  /  2  madde  yani  Anayasa  mahkemesinin  iptal ettigi bu maddeye  12  _  18   yas  magdurları  yönünden   16 yıldan  az  olmayacak  sekilde hapis   cezası  verilecegi  söyleniyor   .    Mağdur  12  yasından  kücük  ise  hapis  cezası  18  yildan  az   olmayak  .  Eski  yani  su anki  düzenleme  ise  soyle  cocugun  cinsel  istismarı  tck  103  maddede duzenlenmistir  .

 BASIT  CINSEL  ISTISMARI  8  ILE  15  YIL  HAPISTIR  .CINSEL ISTISMAR SARKINTILIK  DUZEYINDE     ISE 3 YIL  ILE 8  YIL  arasıdır  . 

Magdur   12  yasından  kücük  ise  ceza 10 yıldan  sarkıntılık  durumunda  ise  5 yıldan  az  olamaz  .kanunen  .   Sarkıntılık  duzeyinde  kalan suçlarda   sorusturma  sikayet  hakkı  velisine baglıdır  .

Cinsel  istismar  denilince    1_  15  yaşını tamamlamamıs  çocuklara  karsı  islen  suçları  2 _  15  yasını tamamlamıs ama islenen fiilin  hukuki   anlam  ve  sonuçlarını algılama  yetenegi  gelismemis  cocuklara  karsı  islenen  suçlardır  .Ayrıca  15  _ 18  yas  grubunda  olan  hile  tehdit  ile  cinsel  istismar  mağdurlarının  maģdur edilmesidir  .

ŤCK   105 Madde   cinsel Taciz   sucunu  duzenlemistir .Tacizde  bedensel  temas  yoktur  .Halk arasında  laf atma  sözlü  taciz   vb   edilen   cinsel davranıslardır  .

TCK  104  RESIT  OLMAYANLA  CINSEL  ILISKI  SUCU' dur  .Burada  basit  15  _18    yas  arası  bir  cocugun  rızası  ile   onunla  fail  cinsel  iliskiye  girer ise  resit olmayanla cinsel iliski   sucu  olusur  .Bu yastaki yani 15 _18 arası  çocuklarda  yani  15 yasını  tamamlamıs  çocugun rızası varsa      bile  bunun  bir  önrmi  yoktur  bu  suç  olusur  . 

Cinsel  saldırısa  organ  sokulmaz ise  2 yıldan  7 yıla  kadar  hapis cezası verilir  .

Cinsel saldırı  suçunda     vucuda organ  sokulursa  7 yıldan   12 yıla  kadar  hapis cezası verilir  .

Eger  beden ruh  bakımından  kendini  savunamayacak    durumda  olan  kisiye  karsı  kamu görevinin  sağladıgı   nufus  kötute kullarak    kan  hısımlıgı  icinde   bulundugunuz  bir kisiye  karsı  silahla   birden fazla kisi tarafından islenirse bu  cezalar  yarı oranında artar    .

Eger  cinsel saldırı  sucunda  magdurun beden    yada  ruh saglıgı  bozulmussa  3 yıldan  6 yila kadar  cezalandırılır   fiil kadının  ölmesine  neden olmus  ise  4 yıldan  8 yıla kadar hapis cezası verilir  .

Birde sarkıntılık  sureti  ile  çocugun  cinsel  istusmarı  vardır  orada  fail    cocugun bedenine   fiziksel olarak   temas  etmeli  .  Örnegin  fail  magdurun  bacaklarına dokunayım  mı ?  Derse  bu suc  olusur  .

Fail  magdurun 15 yasını doldurmadıgı halde  15  yasını  doldurdugunu   zannederek cinsel  iliskiye  girerse   fail kasıtli  hareket etmis olmayacagından  beraat eder  ( 5271  sayılı cmk  223.madde geregi.)

Sarkıntılık sureti   ile cinsel istismar suclarında   görevli mahkeme Asliye ceza mahkemesidir  .Digerlerinde Agır ceza mahkemesi  görevlidir  .

 Yeni  gelismelerden  sizleri  mutlaka haberdar edecegim. 

 

 

 

 Bu  konudaki   sorularınızı  0  532   508 90  45  nolu  irtibat  telefonuma bildirebilirsiniz  .Avukat Nevin  ömeroglu Demirel

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 15 10 2 3 20 6 33 +14
2 Kasımpaşa 15 8 5 2 31 24 26 +7
3 Antalyaspor 15 8 5 2 19 19 26 0
4 Beşiktaş 15 7 4 4 25 17 25 +8
5 Yeni Malatyaspor 15 7 4 4 23 15 25 +8
6 Trabzonspor 15 7 4 4 26 19 25 +7
7 Galatasaray 15 7 4 4 25 18 25 +7
8 Atiker Konyaspor 15 5 4 6 20 18 21 +2
9 Sivasspor 15 5 4 6 18 19 21 -1
10 MKE Ankaragücü 15 6 7 2 17 19 20 -2
11 Bursaspor 15 4 4 7 16 16 19 0
12 Göztepe 15 6 9 0 15 19 18 -4
13 Akhisarspor 15 4 7 4 19 25 16 -6
14 Alanyaspor 15 5 9 1 11 20 16 -9
15 Kayserispor 15 4 8 3 13 24 15 -11
16 BB Erzurumspor 15 3 7 5 13 19 14 -6
17 Fenerbahçe 15 3 7 5 14 22 14 -8
18 Çaykur Rizespor 15 1 6 8 17 23 11 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 7 6 0 1 17 1 19
2 Denizlispor 8 5 1 2 17 6 17
3 Ümraniyespor 8 5 2 1 11 6 16
4 Eskişehirspor 8 4 1 3 9 7 15
5 Altınordu 8 4 2 2 14 7 14
6 İstanbulspor 7 4 2 1 14 13 13
7 Adana Demirspor 8 3 2 3 12 6 12
8 Hatayspor 8 3 2 3 8 5 12
9 Gazişehir Gaziantep FK 8 3 3 2 8 7 11
10 Giresunspor 7 3 3 1 10 8 10
11 Osmanlıspor FK 8 3 4 1 6 8 10
12 Adanaspor 7 2 2 3 9 7 9
13 Afjet Afyonspor 7 2 3 2 11 10 8
14 Boluspor 7 2 3 2 8 8 8
15 Balıkesirspor Baltok 7 2 3 2 5 7 8
16 Altay 7 2 4 1 8 9 7
17 Elazığspor 7 2 4 1 10 13 7
18 Kardemir Karabükspor 8 0 6 2 3 16 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 8 7 0 1 21 3 22
2 Tuzlaspor 8 7 0 1 19 1 22
3 Fatih Karagümrük 9 6 1 2 20 8 20
4 Şanlıurfaspor 8 5 0 3 11 5 18
5 Menemen Belediyespor 8 5 1 2 20 12 17
6 Kırklarelispor 8 4 1 3 14 7 15
7 Pendikspor 8 4 1 3 15 11 15
8 Sivas Belediyespor 8 4 2 2 14 11 14
9 Tarsus İdman Yurdu 8 4 2 2 16 14 14
10 Etimesgut Belediyespor 8 3 1 4 10 8 13
11 Kahramanmaraşspor 8 3 4 1 5 9 10
12 Darıca Gençlerbirliği 8 2 3 3 7 6 9
13 Bugsaş Spor 8 2 3 3 9 14 9
14 Konya Anadolu Selçukspor 8 1 2 5 12 15 8
15 Bandırmaspor 8 2 4 2 7 10 8
16 Zonguldak Kömürspor 7 2 3 2 5 8 8
17 Fethiyespor 8 1 3 4 5 11 7
18 Tokatspor 8 1 5 2 4 12 5
Takım O G M B A Y P AV
1 Şile Yıldızspor 8 6 2 0 21 6 18
2 Nevşehir Belediyespor 7 5 0 2 20 8 17
3 Hekimoğlu Trabzon 8 5 1 2 11 6 17
4 Silivrispor 7 5 1 1 11 2 16
5 Karaköprü Belediyespor 7 5 2 0 15 8 15
6 Ergene Velimeşe 8 4 1 3 13 6 15
7 Nazilli Belediyespor 7 4 0 3 12 6 15
8 Tire 1922 7 3 0 4 11 5 13
9 Yomraspor 8 3 1 4 9 7 13
10 Kozan Belediyespor 7 3 1 3 8 5 12
11 Batman Petrolspor 8 3 2 3 10 10 12
12 Artvin Hopaspor 7 2 1 4 6 2 10
13 Büyükçekmece Tepecikspor 8 3 4 1 9 11 10
14 Gebzespor 7 2 2 3 8 5 9
15 Erzin Belediyespor 8 2 3 3 12 10 9
16 Erbaaspor 8 0 4 4 4 8 4
17 Körfez Spor Kulübü 8 0 6 2 5 18 2
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/12/2018 Göztepe vs Bursaspor
 15/12/2018 Çaykur Rizespor vs Alanyaspor
 15/12/2018 Sivasspor vs MKE Ankaragücü
 15/12/2018 Atiker Konyaspor vs Kasımpaşa
 15/12/2018 Medipol Başakşehir vs Galatasaray
 16/12/2018 Yeni Malatyaspor vs Antalyaspor
 16/12/2018 Kayserispor vs Akhisarspor
 16/12/2018 Beşiktaş vs Trabzonspor
 17/12/2018 Fenerbahçe vs BB Erzurumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/12/2018 İstanbulspor vs Ümraniyespor
 15/12/2018 Afjet Afyonspor vs Elazığspor
 15/12/2018 Gençlerbirliği vs Gazişehir Gaziantep FK
 15/12/2018 Balıkesirspor Baltok vs Adana Demirspor
 15/12/2018 Kardemir Karabükspor vs Denizlispor
 16/12/2018 Altay vs Osmanlıspor FK
 16/12/2018 Giresunspor vs Hatayspor
 16/12/2018 Adanaspor vs Eskişehirspor
 16/12/2018 Boluspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/12/2018 Darıca Gençlerbirliği vs Tarsus İdman Yurdu
 15/12/2018 Tuzlaspor vs Şanlıurfaspor
 16/12/2018 Kahramanmaraşspor vs Pendikspor
 16/12/2018 Sivas Belediyespor vs Manisa BBSK
 16/12/2018 Fethiyespor vs Bandırmaspor
 16/12/2018 Kırklarelispor vs Bugsaş Spor
 16/12/2018 Menemen Belediyespor vs Konya Anadolu Selçukspor
 16/12/2018 Tokatspor vs Fatih Karagümrük
 16/12/2018 Zonguldak Kömürspor vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/12/2018 Nazilli Belediyespor vs Körfez Spor Kulübü
 16/12/2018 Artvin Hopaspor vs Erzin Belediyespor
 16/12/2018 Karaköprü Belediyespor vs Hekimoğlu Trabzon
 16/12/2018 Gebzespor vs Erbaaspor
 16/12/2018 Kozan Belediyespor vs Büyükçekmece Tepecikspor
 16/12/2018 Nevşehir Belediyespor vs Batman Petrolspor
 16/12/2018 Silivrispor vs Şile Yıldızspor
 16/12/2018 Tire 1922 vs Yomraspor
 16/12/2018 Tire 1922 - Yomraspor Tire 1922 ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Tire 1922 yenilmez
 16/12/2018 Gebzespor - Erbaaspor Erbaaspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Gebzespor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
YAZARLAR
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI