aydın escort antakya escort
Bugun...


Av.Nevin Ömeroğlu DEMİREL

facebook-paylas
YENİ İNFAZ YASASI
Tarih: 06-04-2020 10:09:00 Güncelleme: 06-04-2020 10:09:00


 

 Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarımı Meclis Adalet komisyonunda kabul edilen 70 maddeden oluşan yeni ceza infaz yasamızı genel hatları ile siz değerli dostlarıma tanıtmak istiyorum .

 Yeni infaz yasamız 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra infaz hakimlikleri bulundukları il ve ilçelerin adı ile anılacak örneğin Bakırköy infaz Hakimliği Küçükçekmece infaz Hakimliği gibi ve infaz hakimliklerinin yargı çevresini yanihangi bölgelerdeki tutuklu ve hükümlü işlemlerine bakacağına HSYK Karar verecek . Her infaz hakimliği kendi yetki bölgesi içindeki hükümlü ve tutukluların yapmış olduğu şikayetler ve dilekçeleri ile ilgilenecek . İşlem nerede yapıldı örneğin silivri cezaevindekalan bir hükümlü hakkında cezaevi idaresinin almış olduğu bir idari işleme hükümlü Silivri infaz hakimliğine şikayet ve itirazını yapabilecek . Maltepe cezaevi idaresinin almış olduğu bir idari karar ya da yapmış olduğu işleme hükümlü Kartal Anadolu Adliyesiinfaz hakimliğine itiraz edebilecek .

 Ayrıca infaz savcısı bir karar verdi ise bu karara karşı infaz hakimliğine itiraz edilebilecek . örneğin Bakırköy infaz savcısının vermiş olduğu karara Bakırköy infaz Hakimliğine itiraz edebileceksiniz .

 Ayrıca eski yasada örneğin biz Avukatlar mahsup talebimizi hükümlünün yargılandığı mahkemeye yapabiliyorduk . zamanaşımı itirazımızı hükümlünün yargılandığı mahkemeye iletiyorduk artık yeni infaz yasasına göre hakim ya da mahkemeler tarafından normalde verilmesigereken kararı artık hükümlüye ceza veren Adliyelerdeki infaz hakimlerimiz verecek .

 Hükümlümüz diyelim ki kendisi hakkında cezaevinde bir işlem yapıldı ise ya da karar alındı ise bu kararı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde infaz hakimliğine cezaevi idaresi aracılığı ile ya da Avukatı aracılığı ile itiraz dilekçesini gönderebilir. Yada yine işlemin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde cezaevinin bulunduğu yerdeki yetkili ve görevli infaz hakimliğine itiraz dilekçesini kendisi ya da Avukatı aracılığı ile verebilir. Örneğin silivri cezaevinde yatan hükümlü Silivri infaz hakimliğinehakkında alınan kararı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün ve herhalükarda işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkını ileri sürebilir.

 Peki diyelim ki Silivri infaz hakimliği Silivri cezaevinde gasp suçundan yatan A isimli hükümlü hakkında bir karar verdi . Bu karara karşı hükümlü ne yapabilir? Avukat hanım diye soracak olursanız bu karara karşı hükümlü A Kararın eline tebliğ edildiği tarihtenitibaren 7 gün içinde CMK Kanununa göre itiraz edebilir aynı şekilde ilgili cumhuriyet savcısı da itiraz edebilir.

 Bu kanun 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek . Bu tarihe kadar durum ne olacak diye soracak olursanız eski infaz yasası aynı şekli ile uygulamaya devam edecek .

 Ayrıca yeni infaz yasasına göre kendi çocuğuna torununa eşine kardeşine beden ya da ruhen kendini savunamayacak durumda olan bir şahsa karşı kasten yaralama suçu işleyenlerin cezalarında artırım yapılacak peki ne kadar artacak ? yarı oranında artacak . öreğinbu suçu bir kamu görevlisi diyelim ki bir polis zabıta nüfusunu yani görevini kötüye kullanarak işlerse cezası yine yarı oranında artacak . canavarca hisle işlenirse ceza 1 kat oranında artırılacak . Kasten yaralama suçu sonucunda diyelim ki ölüm oluştu iseceza 12 seneden 18 seneye kadar verilebilecek tabiî ki hakimin takdirine göre hakim 12 yılda verebilir 18 yıl da verebilir.

 Kanunumuzda suç sayılan bazı filler vardır bu suçları işleyebilmek için örgüt kuran insanlarımız var peki onların durumu ne olacak bu yasaya göre ? Bu şekilde örgüt kuranlar örgütü yönetenler 2 seneden 6 yıla kadar eski yasaya göre ceza alırken yeni yasada4 seneden 8 seneye kadar ceza alabilecekler .Örgütlü suçlara cezanın daha ağır yaptırım koyduğunu buradan görebiliyoruz . kasten yaralama suçlarında cezanın artırıldığını görebiliyoruz .

 Ağır hasta olanlar engellilerimiz bildiğiniz üzere cezaevi koşulları içinde hem tedavi olamazlar hem de bu şartlar altında hayatını idame ettirmezler aynı şekilde hamile olanlar içinde durum aynıdır peki bu gibi vatandaşlarımız için durum ne olacak ?Bu gibivatandaşlarımızın tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilecek yeni yasamıza göre . Adli kontrol kararı verilebilmesinin kapsamının genişlediğini buradan görebiliyoruz. Hastalar hamileler engelliler adli kontrolden yararlanabilecek .

 Hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilecek.

 Ayrıca vatandaşımız hakkında diyelim ki ceza kararı verildi ve vatandaşımız hakkında verilen ceza kararına itiraz etti ve dosyasını istinaf mahkemesine ya da Yargıtay’a gönderdi diyelim bu vatandaşımıza hangi mahkeme ceza verdiyse o mahkeme uyap kayıtlarınabakarak artık tutuklama kararı verebilecek .Buradan şu sonucu çıkartabiliriz biz istinaf ya da temyize Yargıtay’a giden dosyalarımızda Avukat olarak tutuklama kararı verilmesini yerel mahkemeden isteyebiliriz.

 Peki Hükümlülerimiz Doğrudan Açık ceza infaz kurumlarına ne gibi koşullarda alınabilecek ?

 Kasıtlı bir suçtan 3 sene ya da daha az hapis cezasına mahkum olanlar (ancak terör örgüt kapsamında işlenen suçlar cinsel suçlar ikinci defa mükerrir olanlar haklarında şartlı salıverilme kararı geri alınanlar hariç olmak üzere diyelim )bunlar infaz hakimlerimizinkararı ile açık cezaevine alınabilecek aynı şekilde taksirli bir suç işlemiş 5 sene yada az hapis cezası almış olanlar ile yine adli para cezası almış ama bu cezası infaz edilirken adli para cezasını ödeyememiş ve cezası hapse dönüşen vatandaşlarımız ile aynışekilde örneğin nafaka borcunu ödeyememiş ve tazyik hapsi cezası alan vatandaşlarımız infaz hakimlerimizin kararı ile doğrudan açık cezaevine geçebilecek .

 Peki bir hükümlü kapalıdan açığa nasıl geçebilecek ) cezaevinin kurallarına tam olarak uyan iyileştirme programlarına artık toplumla bütünleşmeye hazır olan disiplin kurulunun görüşü ile idare kurulunca hakkında olumlu kanı oluşturan hükümlüler kapalıdan açığageçebilecek . Ama cezanız 10 seneden çoksa terör suçlusu iseniz örgüt kurduysanız ya da yönettiyseniz kasten adam öldürme suçu işledi iseniz cinsle dokunulmazlık suçu işledi iseniz uyuşturucu madde suçu işlediyseniz sizin kapalıdan açığa geçebilmeniz içinhakkınızda idare ve gözlem kurulu karar verecek ve siz daha sonra infaz hakimliğinin kararı ile ancak açık cezaevine geçebileceksiniz.

 Açık cezaevinde iken firar ederseniz idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı ceza infaz kurumuna alınırsınız

 Disiplin cezası aldıysanız eğer işlediğiniz eylem kişi güvenliğini tehlikeye düşüren bir eylem ise idarenin kararı ile kapalı ceza infaz kurumuna gönderilirsiniz .Ama tabiî ki kınama cezası dışındakiler için bu söylediklerim geçerli olacak :

 Ayrıca eğer hükümlü açık cezaevinin çalışma koşullarına uyum sağlayamayacak ise idare kararı ile ve ayrıca tabiî ki infaz hakiminin onayı ve imzası ile kapalıya gönderilecektir.

 Hamileyseniz ya da doğumunun üzerinden 1 sene geçmediyse cezanızın infazı geri bırakılabilir bu hakka sahip olacaksınız

 Hükümlü hakkında hapis cezasının infazına başlanmış ama hükümlü üniversiteye devam etmek istiyor tahsilini bitirebilmesi için 6 ayı geçmeyen aralarla 1 sene infaza ara verilebilecek. Aynı şekild e hükümlünün eşi anası babası çocuğu ölmüşse yine infaz c. Savcılığınca6 ayı geçmeyecek şekilde 1 yıl infaza ara verilebilecek.

 Açık ceza infaz kurumlarında çalıştırılan hükümlülerimiz in çalıştırılan hükümlümüz hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak ve infaz edilecek süreye ilave edilecek .

 Çocuk hükümlülerimiz ayda bir ailesi ile görüştürülecek . Ailesi doğum günü vesaire etkinliklerine gelebilecek .

 Bazen yakını olmayan çocuk hükümlülerimiz oluyor bunlar maalesef özel izin kullanamıyor bunlar kurumun uygun gördüğü gün kadar eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde gündüz izin geçirebilecek gece yine eğitimevinde kalabilecek

 Hükümlünün birden fazla cezası varsa bu cezaların toplanması yani içtima kararını infaz hakimliği verecek .

 Hükümlü adli para cezasını ödemezse hapse çevrilecek öncelikle kamuya yararlı bir işte çalıştırılacak fakat hükümlü yine bu kurala uymazsa bu cezası infaz hakimliğince içtima kararına eklenecek .

 Hükümlü Adli para cezasını ödemezse, cumhuriyet savcısının kararı ile ödeyemediği bölümün karşılığı hapis cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlükçalışma süresinin, en az iki en fazla sekiz saat olacak .

 Peki denetimli serbestlik nasıl olacak ?

 Eğer siz açık ceza infaz kurumunda iseniz ve koşullu salıverilme için cezanızın beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçirdiyseniz kalan kısmını denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Denetimliserbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz süresi üç yılı geçemeyecek.

 sıfır-altı yaş grubunda çocuğunuz varsa ağır hastaysanız onlarda bu infaz düzenlemesinden yararlanabilecek .Ama dediğim gibi 4/5 kuralı uygulanacak cezanızın 4/5 ini cezaevinde geçirdiyseniz yararlanacaksınız .Ama hastalığınızı Adli tıp kurumundan ya da tamteşekkülü bir hastaneden alacağınız raporla belgelemek zorundasınız ki koşullu salıvermeden yararlanabilesiniz . Bu koşulları sağlarsanız 4 yıl denetim hakkı kazanacaksınız

 Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında diyelimki bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılırsa infaz hakimi sizin açık ceza infaz kurumuna gönderilmesinekarar verebilecek yani hakkınızda ceza verilmeden de infaz hakimi sizi denetimden açığa yollayabilecek .

 Eski yasadaki 2/3 lük infaz oranı 1/ 2 olacak . sizin davranışlarınız olumlu ise tabiki şartlı salıvermeden yararlanacaksınız .

 Cinayetten,işkenceden , uyuşturucu imal ve ticaretinden cinselden ,örgütten yatıyorsanız Devletimize karşı bir suç işlediyseniz sizler yine eski yasal düzenlemeye tabi olacaksınız ve ancak cezanızın 2/3 ünü cezaevinde çektiğiniz zaman şartlı salıverilirsiniz.

 Ancak Türk Ceza Kanununda belirtilen kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumundaçektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında koşullusalıverilme oranı üçte iki olarak uygulanacak ve sizler 2 yıl denetim göreceksiniz.

 siz eğer mükerrir iseniz en fazla otuz iki yılın ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeniz gerekiyor .

 infaz hakimlerimiz kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerimizin mahkum oldukları toplam bir yıl, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin ise mahkum oldukları toplam iki yıl, yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam dört yılını infaz hakimi evde çektirilmesine karar verebilecek yine aynı şekilde doğum yapmış olan bir bayan ve doğumun üzerinden 6 ay geçtiyse infaz hakimi evde cezanın infazına karar verebilecek .

 Aynı şekilde toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınlarımız cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

 Bu hükümler, terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasınaçevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler, hakkında uygulanamayacak.

 sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, tutuklu annenin yanında barınabilecek.

 Eğer tutuklu iseniz anneniz babanız kardeşiniz çocuğunuz eşiniz hayati tehlike oluşturacak bir hastalığa sahipse toplamda iki defa izin alabileceksiniz bir ay ara ile

 Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkacak.

 Ama 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence,eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışı kalacak yani onlar yararlanamayacak.

 Eğer 30 mart 2020 tarihine kadar suç işlediniz ve 0 - 6 yaş çocuğunuz varsa denetiminiz 2 yıldan 4 yıla çıkacak .70 yaşını bitirmiş bir hükümlü iseniz denetiminiz 2 yıldan 4 e çıkacak

 Hakkınızda denetimli serbestlik uygulanmaya başlandıktan sonra 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı hakkınızda soruşturma başlatılması halinde, infaz hakimince hakkınızda açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecekkarar verecek.

 Teklifle, çocuk hükümlülerde 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak,18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

 Bu yasa 1 Eylül 2020 de uygulanacak

 .Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.

 Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.

 Ayrıca değerli okurlarım eğer kaçakçılık suçundan hüküm aldıysanız suç konusu eşya hafifse cezanız yarısına kadar pek hafifse hakkınızda etkin pişmanlık indirim oranı 2/3 inecek

 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Hazineye öderseniz ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

 

 

 Değerli okurlarım yeni infaz yasası ile ilgili sizlere aktarmak istediklerim bu kadar . Yeni ceza infaz yasası ile ilgili sorularınızı 0 532 508 90 45 nolu irtibat telefonuma iletebilirsiniz .

 AVUKAT NEVİN ÖMEROĞLU DEMİREL İSTANBUL BAROSU

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/06/2020 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 12/06/2020 Beşiktaş vs Antalyaspor
 12/06/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 12/06/2020 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/06/2020 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 12/06/2020 Gençlerbirliği vs Konyaspor
 12/06/2020 Göztepe vs Trabzonspor
 12/06/2020 Sivasspor vs Denizlispor
 12/06/2020 Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/06/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 19/06/2020 Adana Demirspor vs Osmanlıspor FK
 19/06/2020 Altay vs Akhisarspor
 19/06/2020 Balıkesirspor vs Menemenspor
 19/06/2020 BB Erzurumspor vs Eskişehirspor
 19/06/2020 Boluspor vs Altınordu
 19/06/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 19/06/2020 İstanbulspor vs Hatayspor
 19/06/2020 Keçiörengücü vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Bandırmaspor vs Kahramanmaraşspor
 18/07/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Sivas Belediyespor
 18/07/2020 Eyüpspor vs Van Spor
 18/07/2020 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 18/07/2020 Kırşehir Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 18/07/2020 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 18/07/2020 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 18/07/2020 Tuzlaspor vs Uşak Spor
 25/07/2020 Ankara Demirspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Çankaya FK vs Tokatspor
 18/07/2020 Düzcespor vs Manisaspor
 18/07/2020 Erzin Spor vs Artvin Hopaspor
 18/07/2020 Karaköprü Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/07/2020 Silivrispor vs 52 Orduspor FK
 18/07/2020 Şile Yıldızspor vs Kızılcabölükspor
 18/07/2020 1928 Bucaspor vs Sultanbeyli Bld.
 18/07/2020 24Erzincanspor vs Yomraspor
 18/07/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Çatalcaspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
YAZARLAR
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI