Dr.Işık ÖZKEFELİ


NECİP HABLEMİTOĞLU’NU SAYGI ve RAHMETLE ANIYORUZ..

18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde hain bir saldırı sonucu katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nu aramızdan ayrılışının 20. Yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.


 

 

 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde hain bir saldırı sonucu katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nu aramızdan ayrılışının 20. Yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.

 

 

 

O; Tam bağımsızlığın, ulusal bütünlüğün, laikliğin, Türklüğün ve Atatürkçülüğün gür sesi, cesur yüreğiydi.

 

 

 

 

 

 

 

O; yaşamı boyunca dürüstlükten, araştırmaktan, okumaktan, yazmaktan, bilimsellikten ödün vermeden mücadele etmiş cumhuriyet tarihçisi, bilim insanı kendi deyimi ile gerçek bir yurtsever ve Atatürk’ün manevi mirasçısıydı.

 

 

 

 

 

 

 

Onun katledilmesi Türkiye Cumhuriyetinin köklerinden kopartılma, kimliksizleştirme çabasının sadece son halkası, karşı devrimin geldiği son aşamadır. Emperyalizme karşı “tam bağımsızlık” diyen Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini içselleştiren tüm yurttaşlarımıza ve aydınlarımıza verilen son gözdağıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi Cumhuriyet aydınlarının katledilmesi ile başlayan, aydın cinayetleri ile Kuvayı Milliye ruhunu, ulusal bağımsızlık bilincini ve direncini kıracağını zanneden; Türkiye’yi ortaçağ karanlığına, siyasal ümmetçilik batağına çekmeye çalışan din tacirlerinin, gericilerin, yabancı servis ajanlarının ve işbirlikçilerinin sadece son kurbanıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Necip Hablemitoğlu; Ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, yer altı yer üstü kaynaklarımızı sömürmeye, pazarlamaya çalışan ve halkın dinsel inançlarını kullanarak ortaçağ karanlığına mahkûm etmek isteyen emperyalistleri bundan 20 yıl önce açığa çıkarıyordu.

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizi 15 Temmuz hain kalkışmasına götüren süreci ve FETÖ yapılanmasını o günlerde; Adliye, mülkiye, askeriye içinde bir ekosistem geliştirdiklerini, bu sistem içerisinde kendi sağlık, eğitim, kültür ve teknolojilerini yarattıklarını söylüyordu. FETÖ Terör örgütü için ‘’Bunlar organize bir suç örgütüdür’’ diyen ilk kişi idi.

 

 

 

 

 

 

 

Tam bağımsızlık mücadelesinde katledilen devrim şehitlerinin katilleri ve azmettiricilerinin tespiti; fırsatçılık, çıkar hesapları, siyasi oy kaygısı ile hareket eden siyasetçilerden ve laikliği dinsizlik olarak gören, dini siyasete alet etmekten geri durmayan, her fırsatta cumhuriyetin kuruluş değerlerine, kurucu kadrosuna saldırmaktan çekinmeyen mevcut iktidar ve yandaşlarından da beklenemez.

 

 

 

 

 

 

 

Bu cinayetlerin arkasındaki azmettiricilerin, müttefik görünümlü emperyalist sömürgecileri olduğu, niyetleri ve metotları artık aşikâr olup artık beklentimiz olan biteni izleyen milyonlarca sessiz örgütsüz dağınık Türk yurtseverin bu cinayetlerin tekrarlanmaması için Türklük, Ulusal birlik ve Atatürk ortak paydasında omuz omuza vermesi ve birlik olmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemiz özgürlükler adına özgürlükleri yıkmaya çalışanların, savunmaya çalışanlardan daha özgür ve güçlü olduğu bir paradoksu yaşamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Bugün hukukun ve Adaletin Sarayın elinde nasıl kullanıldığını, Yargının siyasal iktidarın sopası olarak kullanıldığını yaşayarak görmekteyiz. Hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır. Demokrasi ise farklı düşünceler susturularak yaşatılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

Laikliği dinsizlik olarak sunuş, aklın ve bilimin yerine hurafeler ile hareket ediş Ülkemizin içinde olduğu kıskaçtır.

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere AKP TBMM grubunun tüm milletvekillerinin imzası ile verdiği Anayasa değişikliği önerisi meclis gündemindedir.

 

 

 

 

 

 

 

Öneri incelendiğinde, “başörtüsüne özgürlük” görünümü altında bambaşka kurallar, 100 yıldır dış ve iç olumsuz güçlerin Laik Cumhuriyetimizi bir Din Devletine dönüştürme gayretlerine destek olabilecek tehlikeler içerdiği görülmektedir. Bu teklif kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir. Devletimizin LAİK niteliğini, Anayasamızın TEK EŞLİLİK kuralını, devrim yasalarını, devrim yasalarını koruma altına alan Anayasamızın 174. maddesini işlevsiz bırakacak, yok hükmüne düşürecektir.

 

 

 

Her biri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına, Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına namus ve şerefi üzerine ant içmiş sayın milletvekillerinin böyle vahim bir yanlışa izin vereceklerine inanmak istemesek de tüm muhalefet partilerinin değerli Genel Başkan, yönetim ve milletvekillerini bu öneriye asla destek vermemeye, Genel Kurul görüşmelerine katılmamaya davet ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak geldiğimiz nokta şu ki devleti yıkmaya, devleti ülkesi ve ulusuyla parçalamaya, Cumhuriyete kastetmeye, Atatürk ilke ve devrimlerini, laik hukuk sistemini yok etmeye çalışanlar ve tüm bu ihanetleri dış ülkeler adına gerçekleştirenler, devlet gücünü, devleti savunanlara karşı kullanma aşamasındalar…

 

 

 

 

 

 

 

Çoğunluk seyrettikçe, mücadele etmek yerine mücadele eder gibi yaptıkça daha neler kaybedeceğiz belli…

 

 

 

 

 

 

 

Devrim Şehitlerimizin niye can verdiklerinin nedenini sorgulamadan, hesabını sormadan anmak artık yetmiyor.

 

 

 

 

 

 

 

Tüm yurtseverlere düşen bu emperyalist çetelerin sağladığı sermaye, istihbarat, enformasyon desteği ile yasamayı, yürütmeyi, yargıyı ele geçiren örgütlü vatan hainleri ve işbirlikçilerinin peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun halkımızı aydınlatmak, sivil toplum cemaatleri denilen, yobazlığın küreselleşmiş hali olan tarikatların pençesinden kurtarmaktır.

 

 

 

Ne ABD Ne AB Nede Arap ekollü diyen, müttefik görünümlü tüm emperyalistlere, çağcıl Vahdettinlere, Damat Feritlere karşı yeniden Kuvayı Milliye diyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyeti çökertmenize, Sevr dayatmanıza ve Ortadoğu bataklığında ortaçağ karanlığında yaşatma isteğinize direneceğiz ve kazanacağız

 

 

 

“Kemalist budur. Ateşte pişen çelik gibi dağlanır yüreği acıyla, çıplak elleriyle tutar kor gibi ateş gibi kardeşinin sonsuza uzanan bedenini, Kemalist yanar meşale olur nice karanlık böyle aydınlanır.’’

 

 

 

Tüm Devrim şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Aralık 2022

 

 

 

Dr. Işık ÖZKEFELİ

 

 

 

ADD Samsun Şubesi